Restauració de conjunt rural de Morella la Vella

Projectes i direcció d’obra de Restauració de conjunt rural de Morella la Vella

1. Restauració i adequació de mas nou per acollida de visitants i museu de pintures rupestres.

2. Restauració de mas antic.

3. Restauració d’antic magatzem per un grup de lavabos.

Fecha 20032007
Lugar (Castelló)
Promotor Generalitat Valenciana
Palabras clave grietas en bovedillas de yeso, sustitución de cubierta