Restauració de plaça de bous i de muralles – Dins del marc de Màster en Restauració de Monuments

Amidaments i aixecament de plànols de l’estat actual i projecte de Restauració de plaça de bous i de muralles - Dins del marc de Màster en Restauració de Monuments

Fecha 1993
Lugar Morella (Castelló)