Carrer Cervantes (Tortosa)

Projecte i direcció d’obra de Restauració integral d'una casa entre mitgeres per a 14 habitatges i locals (edifici catalogat)

Esta casa fue una de las primeras casas del ensanche de Tortosa al final del siglo XIX, y formaba parte, como casa de viviendas, de una fábrica y negocio de arroz.

Fecha 20052009
Lugar Tortosa
Promotor particular